facebook tracking

Verksamhetsnära Business Controller

Scroll to content

Är du en fena på ekonomistyrning i entreprenadverksamhet? Motiveras du av att med hjälp av verksamhetsnära och effektiva processer hjälpa organisationens chefer att nå uppställda mål och budget? Har du dessutom en god förmåga att på ett metodiskt och inspirerande sätt förmedla kunskap kring ditt expertområde? Då kan det vara dig vi söker till rollen som Controller för Green Landscapings verksamhet i Stockholm.

Som controller har du en central roll i den nya organisation som är ett resultat av sammanslagningen av de två branschledande aktörerna Green Landscaping och Svensk Markservice. Tjänsten är placerad på regionkontoret i Spånga.

Tjänstens innehåll
Rollen som Controller går ut på att i nära samarbete med Resultatenhetschefen se till att verksamheten har rätt förutsättningar att följa rutiner och processer samt uppnå finansiella mål. Centralt för rollen är kunskapsspridning i organisationen och att fungera som stöd och bollplank för chefer i frågor som rör budget, prognoser, fakturahantering mm. Du upprätthåller och vid behov uppdaterar de processer som finns kopplat till ekonomistyrning.

I rollen ingår också ledning av administrationsteamet som består av fyra personer. Deras övergripande uppdrag är att stötta organisationen i diverse göromål kopplat till exempelvis fakturering, tilläggsjobb, tidsregistrering och allmän projektsupport. Som Controller är du även lokalansvarig för regionkontoret i Spånga.

Vem är du?

Vi söker dig som på ett naturligt och vant sätt kan koppla samman finansiella mål, processer, rapporter och rutiner med verksamhetens behov. Du coachar och motiverar såväl dina medarbetare i administrationsteamet som de chefer i organisationen som behöver din stöttning och expertis. Vi tror att du har en god förmåga att snabbt sätta dig in i nya förutsättningar och se vilka behov som finns i organisationen för att på ett lättförståeligt sätt påvisa orsakssamband mellan utförande och lönsamhet. Tidigare erfarenhet av större organisationsförändringar, uppköp eller andra förändringsprojekt är meriterande.

I grunden har du en akademisk utbildning inom ekonomi och en god förståelse för affären i entreprenad- eller kontraktsverksamhet. Vi tror att du har verkat som controller eller CFO i närliggande bransch som t.ex. bygg, installation, fastighetsdrift eller liknande. Du är förtrogen med SVA (succesiv vinstavräkning) och entreprenadjuridik. Du navigerar vant i excel och har gärna arbetat i affärssystemet Agresso tidigare.

Om detta stämmer in på dig så vill vi uppmuntra dig att inkomma med en ansökan senast den 29 april.

I denna rekrytering samarbetar vi med Essence HR. Frågor besvaras av ansvarig rekryteringskonsult Helena Bombas Holmström 070-7950350 helena@essence-hr.se

Sök via https://essence-hr.se/lediga-jobb#/15-verksamhetsnaera-business-controller-till-branschledande-foeretag 

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Stockholm

Fagerstagatan 19B
163 53 Spånga Vägbeskrivning info@greenlandscaping.se 010-4997000

Arbetsplats och kultur

Med engagemang, innovation, styrka och ett hållbart företagande vill vi skapa en grön stad för alla. Vi arbetar med ständiga förbättringar och försöker alltid hitta den perfekta lösningen för våra kunders behov.

Vill du veta mer om hur det är att jobba med trädgårdsyrken? Läs mer på Jobba grönt!

Jobbar du redan på Green Landscaping?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@greenlandscaping.se
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor